Skip to main content

Hulp voor ouders bij opvoeding

PRI is als gereedschap en biedt hulp voor ouders bij opvoeding.

Met de beste bedoelingen gaan we voorbij aan de werkelijke behoeften van onze kinderen. Ook in die eerste jaren, die juist zo bepalend zijn voor hun latere emotionele stabiliteit. Hoe komt dat en wat is eraan te doen? PRI biedt hulp voor ouders bij opvoeding.

Het babybrein is extreem gevoelig voor alles wat het kind pre- en postnataal meemaakt. Negatieve ervaringen veroorzaken de aanmaak van veel stresshormonen die de prille, zich snel ontwikkelende hersentjes schaden met verstrekkende gevolgen voor de latere emotionele stabiliteit van het kind.

Ook alledaagse prikkelingen kunnen invloed hebben tijdens de opvoeding.

Want we moeten niet denken dat stress alleen optreedt bij kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen. Ook relatief minder ernstige, ‘gewonere’ negatieve ervaringen kunnen veel spanning veroorzaken. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders hun kind te vroeg of te vaak naar de crèche brengen, hem laten huilen tot voedingstijd, hem negeren terwijl hij bang is en geruststelling nodig heeft. Waar het om draait, is dat een klein kind dan helemaal alléén is met zijn gevoelens en dat er niemand is die hem de nodige hulp, troost of geruststelling biedt. Dát is wat de meeste stress veroorzaakt.

Waarom PRI hulp voor ouders bij opvoeding aanbiedt.

Hulp voor jonge ouders bij opvoedingHet doel van PRI is zeker niet het beschuldigen van ouders, maar wel bewustmaken van wat er op het spel staat. Het is dus cruciaal dat moeders en vaders, of ze nu samen zijn of gescheiden, er zoveel mogelijk zijn voor hun kind. Zo kunnen zij direct op de juiste wijze reageren op zijn signalen. Dan voelt hij zich veilig in de wetenschap dat er altijd iemand is die aan zijn behoeften tegemoetkomt. Dit is de basisvoorwaarde voor een veilige hechting en daarmee voor een goede ontwikkeling.

Met zijn allen ontkennen wij dat er het nodige hapert aan wat wij als een goede opvoeding bestempelen. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme aantallen volwassenen die kampen met angsten, depressies, verslavingen, noem maar op, klachten die bijna altijd met vroeger te maken hebben, terwijl, let wel, hun ouders meestal het beste met hen voorhadden.

Ook voor aanstaande ouders is het aan te bevelen zich grondig voor te bereiden op de komst van hun kind. Ook fysiek, want opvoeden is topsport. Vooral in de eerste jaren en zeker als je een belaste voorgeschiedenis hebt. Voorkomen is zoveel beter dan achteraf behandelen.

Hoe PRI ouders op de juiste weg kan helpen.

Het is belangrijk dat ouders, gescheiden ouders of aanstaande ouders een ‘innerlijk kompas’ ontwikkelen dat hun de weg kan wijzen. Dat is de methode die PRI gebruikt als hulp voor ouders bij opvoeding, door hen de juiste aanloop en handvatten te bieden. Dan hoeven zij niet meer terug te vallen op deskundig advies of – onbewust – de aanpak van hun eigen ouders te herhalen.

Dit laatste gebeurt onherroepelijk. Zolang wij onze ‘eigen bagage’ met ons meedragen, de negatieve ervaringen die wij zelf als kind hebben moeten verdringen om de pijn niet te hoeven voelen. Dat overlevingsmechanisme van toen zorgt ervoor dat wij in het hier en nu als het ware half geblinddoekt zijn.

De helft van de pijn en behoeften van onze eigen kinderen ontgaat ons, omdat onze bagage ons inlevingsvermogen belemmert. Een voorbeeld is een moeder die als kind hard werd gestraft als ze in haar broek plaste. Ze treedt net zo op bij haar eigen dochter. Die is daardoor op haar vierde nog niet zindelijk. De moeder ziet de angst van haar kind niet als ze haar streng aanpakt bij een ongelukje. Dat komt omdat ze haar eigen angst en wanhoop van lang geleden diep heeft moeten wegstoppen.

Hoe raak je die blinde vlekken kwijt?

Hulp voor jonge ouders bij opvoeding

Door je bewust te worden van je destructieve overlevingsmechanismen die je inzet om de in je lichaam opgeslagen pijn van vroeger niet te voelen. PRI, Past Reality Integration, helpt je eigen, vroege jeugd onder ogen te zien en vooral ook te voelen hoe het is om zo klein en afhankelijk te zijn en niet te krijgen wat we nodig hebben.

Dat proces doormaken, leidt er niet alleen toe dat je zelf evenwichtiger in het leven komt te staan. Dit is ook een voorwaarde om zuiver te kunnen aanvoelen wat je kind werkelijk nodig heeft. Dat is niet altijd eenvoudig. De echte behoeften van je kind zitten immers vaak verborgen. Kinderen hebben meestal onvoldoende woorden tot hun beschikking om zich verbaal goed uit  te kunnen drukken. Dan is het maar goed als je kunt aanvoelen dat je dwarse of juist teruggetrokken kind begrip en steun nodig heeft en geen berisping, straf of verwijt.

Betekent het voorgaande dat je je kinderen in alles hun zin moet geven?

Verre van dat. Je kind heeft het immers eveneens nodig dat iemand hem bij de hand neemt, voor gevaar behoedt, zijn gezondheid bewaakt en hem leert anderen geen schade te berokkenen. Doe dat duidelijk en stellig maar met begrip, dus niet boos, verwijtend, schreeuwend, het kind duwend of trekkend, anders leer je hem bang voor je te zijn.

Hebben jullie (of jij) als ouder(s) behoefte aan hulp bij opvoeding?

Dan hoor ik dit heel graag. Met een kosteloos kennismakingsgesprek kunnen we samen kijken hoe PRI kan helpen en of het bij jullie (of jou) past.

Gratis kennismakingsgesprekGratis kennismakingsgesprek
Bewustwording over wat er op het spel staat
Stuur een appje
Stuur me gerust een appje.
Hallo,

Fijn dat je op mijn website bent. Als je vragen hebt dan kun je me altijd een Whatsappje sturen, ik hoor graag van je.

Liefs Luisa.