Skip to main content

Het PRI-traject

De vier concrete fases van het PRI-traject.

PRI is gebaseerd op drie pijlers, nl. gevoel, gedachten en gedrag, met als doel  de uiteindelijke integratie van deze drie pijlers in de laatste PRI-fase. Een van de drie pijlers meer of minder gewicht toekennen dan één van de andere, betekent een onjuiste interpretatie van PRI. Een dergelijke misvatting zal een ongunstige werking hebben op je proces.

Een PRI-traject bestaat uit vier concrete fases waarin ik je leer de verschillende PRI-instrumenten onder de knie te krijgen en deze zelfstandig toe te passen, met als doel dat je ze altijd kunt gebruiken wanneer je ze nodig hebt.

Structuur PRI-therapie

* Tijdstip waarop het toepassen van PRI met behulp van een therapeut wordt afgebouwd en volledig zelfstandige toepassing van PRI begint.

PRI traject Fase 1 -Zelfobservatie.

In deze fase leer je jezelf dagelijks te observeren, zodat je zelf gaat ontdekken wanneer je in de ban bent van de invloed van je verleden, je emotionele brein geactiveerd is en je hierdoor leeft vanuit de illusie van je afweer. Dit onderdeel behelst het op een cognitief niveau bewust worden en actief zijn.

Minutieuze zelfobservatie vormt de basis van PRI en heeft geen einde. In die zin kun je zeggen dat PRI geen methode maar een ‘way of life’ is.

PRI traject Fase 2 – Je afweer omkeren.

In deze fase van het PRI traject ontdek je wat er schuil gaat achter je afweer door het omkeren van je afweergedrag telkens wanneer deze zich voordoet. Dit PRI-onderdeel bestaat uit het heel bewust aan de slag gaan met je gedrag. In een aantal situaties betekent dit dat je zogenaamde exposure toepast. Dat wil zeggen dat je jezelf opzettelijk blootstelt aan datgene wat je het liefst zou willen vermijden, om toegang te kunnen krijgen tot het gevoel dat achter je vermijdingsgedrag verborgen zit.

Net als Fase 1 is dit een fase die net zolang doorgaat als nodig is, wat betekent dat zolang we afweer vertonen de noodzaak blijft bestaan deze om te keren. Ook hier kun je beter spreken van een ‘way of life’ dan van een tijdelijk ‘medicijn’.

PRI traject Fase 3 – Je gevoel toelaten.

In deze fase leer je je gevoel dat schuilgaat achter je afweer, toe te laten tijdens regressies, waarmee je afweer haar functie verliest.

 1. PRI- regressies doen met behulp van je PRI-therapeut dient voornamelijk het doel om te leren hoe je zelfstandig regressies kunt doen en niet als een middel om te helen. Deze fase eindigt wanneer je in staat bent zelfstandig regressies toe te passen.
 2. Het zelfstandig doen van regressies is van belang om je oude pijn gekoppeld aan je oude realiteit die deze oude pijn heeft veroorzaakt, boven tafel te krijgen, zodat integratie van je oude pijn en de daarbij behorende oude realiteit kan plaatsvinden. Deze fase is in principe eindig. Op het moment dat je je bewust bent van hoe je oude verdrongen realiteit er in grote lijnen uitzag en hoe dat gevoeld zou hebben, is deze fase niet meer nodig.

Ook het doen van regressies kan opgevat worden als een vorm van exposure, net zoals dat dikwijls het geval is bij het omkeren van afweergedrag. Tijdens een regressie stel je jezelf immers opzettelijk bloot aan oude situaties en gevoelens die je liever niet wilt ondergaan.

PRI traject Fase 4  – Duaal bewustzijn toepassen.

In deze laatste fase vindt de integratie tot één geheel plaats van cognitie, gedrag en gevoel, de drie pijlers van PRI.

Deze laatste PRI-fase eindigt in principe wanneer je afweer ontmanteld is, niet meer op je inwerkt, alle oude pijn geïntegreerd is en je continu volledig in contact bent met het nu.

In een voorspoedig verlopend PRI-traject tekent zich de volgende beweging af:

 • Van ‘Onbewust Belast-Zijn’:
  je vindt veel problemen op je pad, maar kan deze dikwijls onvoldoende duiden of in goede banen leiden, naar
 • ‘Bewust-Zijn’:
  zelfobservatie geeft herkenning van en inzicht in je emotionele problemen, naar
 • ‘Bewust Belast-Zijn’:
  als een gevolg van het omkeren van afweer en het voelen van je oude pijn in regressies (exposure), naar
 • ‘Bewust Onbelast-Zijn’:
  de verlichting die je ervaart in het duaal bewustzijn, wanneer je in staat bent in het hier en nu te functioneren zonder het gevecht om je afweer in stand te houden, omdat je weet dat eventuele oude pijn niet meer afgeweerd hoeft te worden, naar
 • ‘Onbewust Onbelast-Zijn’:
  steeds meer onderdelen van je leven worden vrij van de invloed van je verleden, dat dikwijls zo volledig is dat het onbewust wordt.
Graag vertel ik je hoe PRI mij geholpen heeftGraag vertel ik je hoe PRI mij geholpen heeft
Neem het heft in eigen handen
Stuur een appje
Stuur me gerust een appje.
Hallo,

Fijn dat je op mijn website bent. Als je vragen hebt dan kun je me altijd een Whatsappje sturen, ik hoor graag van je.

Liefs Luisa.